Ad alanları
Türevler
Eylemler

strstr

cppreference.com sitesinden
< cpp

Söz dizimi:

  #include <cstring>
  const char *strstr( const char *dizge1, const char *dizge2 );
     char *strstr(    char *dizge1, const char *dizge2 );

Bu fonksiyon ikinci parametresiyle verilen değeri birnci parametresinde arar, bulduğunda geriye bir işaretçi döndürür. İşaretçi bulunan değerin konumunu göstermektedir. Bulamaması durumunda NULL döndürür.

Örneğin:

  char* dizge1 = "bu bir karakter kataridir.";
  char* dizge2 = "bir karakter";
  char* sonuc = strstr( dizge1, dizge2 );
 
  if(sonuc == NULL)
     printf("'%s', '%s' icerisinde bulunamadi.\n", dizge2, dizge1);
  else
     printf("Bulunan: '%s'\n", sonuc);

Bulunduysa çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

  Bulunan: 'bir karakter kataridir.'

Benzer Başlıklar: memchr, strchr, strcspn, strpbrk, strrchr, strspn, strtok