Ad alanları
Türevler
Eylemler

strcat

cppreference.com sitesinden
< cpp

Söz dizimi:

  #include <cstring>
  char *strcat( char *dizge1, const char *dizge2 );

strcat fonksiyonu ikinci parametreyle verilen sabit sözcük katarını birinci parametreyle belirtilen katarın sonuna ekler. Örneğin:

   printf( "Adınızı giriniz:");
   scanf( "%s", ad );
   baslik = strcat( ad, " buyuk" );
   printf( "Merhaba, %s\n", baslik );

Not olarak; strcat sınır denetimi yapmaz. Sınır denetimi yapan sürümü için bknz strncat.

Benzer başlıklar: strchr, strcmp, strcpy, strncat

Diğer benzer fonksiyonlar functions are strlcpy and strlcat(standart değildirler).