Ad alanları
Türevler
Eylemler

isalpha

cppreference.com sitesinden
< cpp

Syntax:

  #include <cctype>
  int isalpha( int ch );
  • isalpha** fonksiyonu, eğer **ch** ile girilen değişken alfabe karakteri (A-Z veya a-z)

ise sıfırdan farklı bir değer döndürür. Aksi takdirde sıfır değeri döner.

   char c;
   scanf( "%c", &c );
   if( isalpha(c) )
    printf( "Alfabe karakteri girdiniz\n" );

Related Topics: isalnum, iscntrl, isdigit, isgraph, isprint, ispunct, isspace, isxdigit