Ad alanları
Türevler
Eylemler

modf

cppreference.com sitesinden

Sözdizimi:

  #include <cmath>
  double modf( double num, double *i );
  • modf()** fonksiyonu num sayısını, tamsayı ve ondalık kısımlarına ayırır. Tamsayıyı i değişkenine yükler ve ondalık kısmı geri döner.

C++ ayrıca aşağıdaki yüklenmiş biçimleri de sağlamaktadır:

  #include <cmath>
  float modf( float num, float *i ); // C99'daki modff() ile ayni
  long double modf( long double num, long double *i ); // C99'daki modfl() ile ayni

İlgili başlıklar: frexp, ldexp