Ad alanları
Türevler
Eylemler

frexp

cppreference.com sitesinden

Sözdizimi:

  #include <cmath>
  double frexp( double num, int* exp );
  • frexp()** fonksiyonu num sayısını iki kısma ayırmaya yarar: ilki (fonksiyonun geri döndüğü değer) 0.5 ile 1 arasında bir mantis ve ikincisi ise exp değişkeniyle dönen, üs değeri. (mantis, bir logaritmanın ondalık kısmına verilen isimdir. -ed.)

Bilimsel gösterimle şu şekilde gösterilir:

   sayi = mantis * (2 ^ us)

C++ ayrıca aşağıdaki yüklenmiş biçimleri de sağlamaktadır:

  #include <cmath>
  float frexp( float num, int* exp ); // C99'daki frexpf() ile ayni
  long double frexp( long double num, int* exp ); // C99'daki frexpl() ile ayni

İlgili başlıklar: ldexp, modf