Ad alanları
Türevler
Eylemler

abs

cppreference.com sitesinden

Söz dizimi:

  #include <cstdlib>
  int abs( int num );

abs() fonksiyonu num un kesin değerini döndürür. Örneğin:

   int sihirli_sayi = 10;
   cout << "Bir tahmin gir: ";
   cin >> x;
   cout << "Tahmininiz " << "sihirli sayiya " << abs( sihirli_sayi - x ) << "kadar yaklasti. " << endl;

C++ aşağıdaki aşırı yüklenmiş biçimleri sağlar:

  #include <cstdlib>
  long abs( long num ); // labs() benzeri
 
  #include <cmath>
  // fabs() eş anlamlısı
  float abs( float num );
  double abs( double num );
  long double abs( long double num );

İlgili başlıklar: fabs, labs