Ad alanları
Türevler
Eylemler

Standart C Matematik Fonksiyonları

cppreference.com sitesinden
< cpp


abs mutlak değer
acos ark kosinüs
asin ark sinüs
atan ark tanjant
atan2 ark tanjant, using signs to determine quadrants
ceil the smallest integer not less than a certain value
cos cosine
cosh hyperbolic cosine
div returns the quotient and remainder of a division
exp returns "e" raised to a given power
fabs absolute value for floating-point numbers
floor returns the largest integer not greater than a given value
fmod returns the remainder of a division
frexp decomposes a number into scientific notation
labs absolute value for long integers
ldexp computes a number in scientific notation
ldiv returns the quotient and remainder of a division, in long integer form
log doğal logaritma (e tabanında)
log10 genel logaritma fonksiyonu (10 tabanında)
modf bir sayısı tamsayı ve ondalık kısımlarına ayırır
pow verilen sayının bir başka sayı kadar üssünü geri döner
sin sinüs
sinh hiperbolik sinüs
sqrt kare kök
tan tanjant
tanh hiperbolik tanjant
[düzenle] gcc ile Derlemek

Yukardaki bazı fonksiyonları kullanabilmek için, bazı gcc derleyicisi sürümlerinde matematik kütüphanesine açıkça bağlantı için -lm parametresinin kullanılması gerekebilir.