Ad alanları
Türevler
Eylemler

Sabit Kaçış Dizileri

cppreference.com sitesinden
< cpp‎ | language


Bazı durumlarda özel karakterlerin (örneğin satır sonu, çift tırnak gibi) kullanılması gerekebilir. Özel karakterleri programlarınızda kullanabilmek için aşağıdaki kaçış dizilerini, string içinde kullanabilirsiniz:

Kaçış Dizisi Açıklama
\' Tek tırnak
\" Çift tırnak
\\ Ters kesme
\nnn Sekizli (Oktal) sayı (nnn)
\0 Null karakteri (aslında sekizli sayı olarak 0'ı ifade eder)
\a Zil sesi (Bazı ortamlarda sistem bu karakteri göstermek yerine zil sesi verecektir. İkili düzendeki bir dosyayı ekrana bastırmaya çalıştığınızda arada sırada zil sesi gelmesinin sebebi bu karakterdir.)
\b Geriye doğru silme karakteri
\f Form besleme (daktilo tipi yazıcılarda bir alt satıra inmeyi ifade eder.)
\n Yeni satır
\r Alt satır
\t Yatay tab (sekme)
\v Dikey tab (sekme)
\xnnn 16'lık tabanda sayı (nnn)

Aşağıda bu karakterlerin kullanıldığı bir örneği görebilirsiniz. (Yeni satır karakterinin, Unix sistemlerde olduğu gibi, tam anlamıyla yeni bir satır oluşturduğu varsayılmıştır):

    printf( "Bu\nbir\ntesttir\n\nVe kucuk hanim dedi ki, \"Nasilsin?\"\n" );

Yukardaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verecektir:

    Bu
    bir
    testtir
 
    Ve kucuk hanim dedi ki, "Nasilsin?"