Ad alanları
Türevler
Eylemler

Temel Kavramlar

cppreference.com sitesinden
< cpp‎ | language
 
C++
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dil </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Başlık dosyaları (Headers) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Named requirements </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dil desteği kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Konseptler kitaplığı(C++20) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Hata tanılama kitaplıği </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yardımcı araçlar kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dizgi (Strings) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Taşıyıcılar (Containers) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Algoritmalar kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yineleyiciler (Iterators) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Numerics library </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Giriş/Çıkış kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yerelleştirme kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Düzenli ifadeler (RegExp) kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Atomik işlemler kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> İş parçacığı desteği kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dosya sistemi kitaplığı(C++17) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Technical Specifications </td></tr>
 
 
Basic Concepts
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> anahtar kelimeler </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> çeviri evreleri </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> yorumlar </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> main() fonksiyonu </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> isimler ve tanımlayıcılar </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> veri tipleri </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> temel veri tipleri </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> nesneler </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> kapsam </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> nesnelerin yaşam süresi </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> depolama süresi ve bağlama (linkage) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> tanımlamalar and ODR </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> isim araması </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> nitelikli isim araması </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> niteliksiz isim araması </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> the as-if rule</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> tanımsız davranış</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> bellek modeli </td></tr>
 

Bu bölüm, C ++ programlama dilini tanımlarken kullanılan özel terimler ve kavramlar için tanımlar sağlar.

Bir C ++ programı, bir takım bildirimler içeren bir dizi metin dosyasıdır (tipik olarak başlık ve kaynak dosyaları). İşletim sistemi programın ana fonksiyonunu çağırdığında bu metin dosyalarının bilgisayar tarafından çalıştırılabilir olması için çeviri evresinden geçmesi gerekir.

C ++ programındaki belirli kelimeler, özel bir anlam taşır, bunlar anahtar kelimeler olarak bilinir. Bunların haricindeki kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılabilir. Yorumlar çeviri evresinde çevirilmez. Programdaki bazı karakterler kaçış dizileri ile temsil edilmelidir.

C ++ programının varlıkları, değerler, nesneler, referanslar, fonksiyonlar, numaralandırıcılar, türler, sınıf üyeleri, şablonlar, şablon uzmanlaşmaları, isim uzayları, parametre paketleri ve this işaretçisidir. Önişlemci makroları C ++ varlıkları değildir.

Varlıklar, adlarla ilişkilendiren ve özelliklerini tanımlayan bildirimlerle tanımlanır. Bildirimler, bir varlığı kullanmak için gerekli tüm özellikleri tanımlayan tanımlamalardır. Bir program, satıriçi olmayan bir fonsyion ya da değişkene ait sadece bir tanımlama içermelidir.

Fonksiyon tanımlamaları, bir deyimler dizisidir; Bunlardan bazıları, program tarafından gerçekleştirilecek hesaplamaları belirten ifadeler içerir.

Bir programda karşılaşılan isimler, isim araması kullanılarak karşılık gelen bildirimlerle ilişkilendirilir. Her isim yalnızca programın kapsamı adı verilen bir bölümünde geçerlidir. Bazı isimler, farklı kapsamlarda veya çeviri birimlerinde görünseler de aynı varlıklara atıfta bulunan bir bağlantıya sahiptir.

C ++ 'daki her nesne, referans, fonksiyon ve ifade, temel, bileşik veya kullanıcı tanımlı, tam veya eksik gibi bir tip ile ilişkilendirilir.

İsimlendirilmiş nesnelere ve nesnelerin isimlendirilmiş referanslarına değişkenler denir.

[düzenle] See also

C documentation for Temel Kavramlar