Ad alanları
Türevler
Eylemler

C++ dili

cppreference.com sitesinden
< cpp
 
C++
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dil </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Başlık dosyaları (Headers) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Named requirements </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dil desteği kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Konseptler kitaplığı(C++20) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Hata tanılama kitaplıği </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yardımcı araçlar kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dizgi (Strings) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Taşıyıcılar (Containers) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Algoritmalar kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yineleyiciler (Iterators) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Numerics library </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Giriş/Çıkış kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yerelleştirme kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Düzenli ifadeler (RegExp) kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Atomik işlemler kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> İş parçacığı desteği kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dosya sistemi kitaplığı(C++17) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Technical Specifications </td></tr>
 
C++ dili
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> function declaration</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> lambda function declaration</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> function template </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> inline specifier</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> exception specifications(artık kullanılmıyor)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> noexcept specifier(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> decltype specifier(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> cv specifiers</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> storage duration specifiers</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> constexpr specifier(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> auto specifier(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> alignas specifier(C++11)</td></tr>
General topics
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> Preprocessor</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Comments</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Keywords</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> ASCII chart</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Escape sequences</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> History of C++</td></tr>
Flow control
Conditional execution statements
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> if statement</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> switch statement</td></tr>
Iteration statements
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> for loop</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> range-for loop(C++11)</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> while loop</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> do-while loop</td></tr>
Jump statements
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> continue statement</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> break statement</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> goto statement</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> return statement</td></tr>
Functions
Exceptions
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> throw expression</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> try-catch block</td></tr>
Namespaces
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> namespace declaration</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> namespace aliases</td></tr>
Types
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> fundamental types</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> compound types</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> enumeration types</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> union types</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> function types</td></tr>
Specifiers
Initialization
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> default initialization</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> value initialization</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> zero initialization</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> copy initialization</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> direct initialization</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> aggregate initialization</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> list initialization(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> constant initialization</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> reference initialization</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> alternative representations</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> typedef declaration</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> type alias declaration(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> attributes(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> implicit conversions</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> const_cast conversion</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> static_cast conversion</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> dynamic_cast conversion</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> reinterpret_cast conversion</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> C-style and functional cast</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> class template </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> function template </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> template specialization</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> parameter packs(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Inline assembly</td></tr>
Literals
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> integer literals</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> character literals</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> floating-point literals</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> string literals</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> boolean literals</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> nullptr(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> user-defined(C++11)</td></tr>
Expressions
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> value categories</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> değerlendirme sırası</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> operators</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> operatör öncelikleri</td></tr>
Utilities
Types
Casts
Memory allocation
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> new expression</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> delete expression</td></tr>
Classes
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> class declaration</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> this pointer</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> access specifiers</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> friend specifier</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> initializer lists </td></tr>
Class-specific function properties
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> virtual function </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> override specifier(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> final specifier(C++11)</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> explicit(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> static </td></tr>
Special member functions
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> default constructor</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> copy constructor</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> move constructor(C++11)</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> copy assignment</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> move assignment(C++11)</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> destructor</td></tr>
Templates
Miscellaneous
 

Burada C++ dilindeki yapilarin ozet bir referansi verilmektedir.

Temel kavramlar

Preprocessor

Ifadeler

Cumleler

Bildirimler

Baslatma

Fonksiyonlar

Istisnalar

Siniflar


Sablonlar

Muhtelif