Ad alanları
Türevler
Eylemler

cpp/container/vector/emplace back