Ad alanları
Türevler
Eylemler

C++ Stacks

cppreference.com sitesinden
< cpp‎ | container


C++ Stack programciya stack kullanimi saglayan -- FILO(first-in, last-out) bir veri yapisidir.


Constructors yeni bir stack olusturur
empty eger stack'te hic eleman yoksa "true" degeri dondurur
pop stack'in en ustteki elemanini siler
push stack'e yeni eleman ekler
size stack'teki eleman sayisini dondurur
top stack'in en ustteki elemanini dondurur