Ad alanları
Türevler
Eylemler

Algoritmalar kitaplığı

cppreference.com sitesinden
< cpp
 
C++
<tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dil </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Başlık dosyaları (Headers) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Named requirements </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dil desteği kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Konseptler kitaplığı(C++20) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Hata tanılama kitaplıği </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yardımcı araçlar kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dizgi (Strings) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Taşıyıcılar (Containers) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Algoritmalar kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yineleyiciler (Iterators) kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Numerics library </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Giriş/Çıkış kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Yerelleştirme kitaplığı </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Düzenli ifadeler (RegExp) kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Atomik işlemler kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> İş parçacığı desteği kitaplığı(C++11) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Dosya sistemi kitaplığı(C++17) </td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5"> Technical Specifications </td></tr>
 
Algoritma kitapligi
Functions
Non-modifying sequence operations
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
all_of
any_of
none_of
(C++11)
(C++11)
(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
for_each
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
count
count_if
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
mismatch
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
equal
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
find
find_if
find_if_not


(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
find_end
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
find_first_of
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
adjacent_find
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
search
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
search_n
</td></tr>
Modifying sequence operations
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
copy
copy_if

(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
copy_n(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
copy_backward
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
move(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
move_backward(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
fill
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
fill_n
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
transform
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
generate
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
generate_n
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
remove
remove_if
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
remove_copy
remove_copy_if
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
replace
replace_if
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
replace_copy
replace_copy_if
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
swap
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
swap_ranges
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
iter_swap
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
reverse
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
reverse_copy
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
rotate
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
rotate_copy
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
random_shuffle
shuffle
 
(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
unique
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
unique_copy
</td></tr>
Partitioning operations
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
is_partitioned(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
partition
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
partition_copy(C++11)
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
stable_partition
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
partition_point(C++11)
</td></tr>
Sorting operations (on sorted ranges)
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
is_sorted(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
is_sorted_until(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
sort
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
partial_sort
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
partial_sort_copy
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
stable_sort
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
nth_element
</td></tr>
Binary search operations (on sorted ranges)
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
lower_bound
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
upper_bound
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
binary_search
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
equal_range
</td></tr>
Set operations (on sorted ranges)
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
merge
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
inplace_merge
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
includes
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
set_difference
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
set_intersection
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
set_symmetric_difference
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
set_union
</td></tr>
Heap operations
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
is_heap
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
is_heap_until(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
make_heap
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
push_heap
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
pop_heap
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
sort_heap
</td></tr>
Minimum/maximum operations
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
max
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
max_element
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
min
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
min_element
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
minmax(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
minmax_element(C++11)
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
lexicographical_compare
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
is_permutation(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
next_permutation
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
prev_permutation
</td></tr>
Numeric operations
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
iota(C++11)
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
accumulate
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
inner_product
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
adjacent_difference
</td></tr> <tr class="t-nv"><td colspan="5">
partial_sum
</td></tr>
C library
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
qsort
</td></tr>
<tr class="t-nv"><td colspan="5">
bsearch
</td></tr>
 

Algoritmalar kitapligi, bir elemanlar araligi uzerinde islem yapan ve bir cok farkli amaca hizmet eden (or. arama, siralama, sayma, degistirme gibi) fonksiyonlar tanimlar. Elemanlar araligi [ilk, son) sagdan acik araligi olarak tanimlanmistir ve son eleman, isleme tabi tutulacak araligin en son elemanindan bir sonraki elemana isaret eder.

Konu başlıkları

Degistirmeyen dizi islemleri
Defined in header <algoritma>
(C++11)
(C++11)
(C++11)
bir elemanlar araligindaki tum, bir kisim veya hic biri icin bir dogruluk ifadesinin true dogru olup olmadigini denetler.
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir fonksiyonu elemanlar araligindaki tum elemanlara uygular
(fonksiyon şablonu) [edit]
belirli bir kriteri saglayan eleman sayisini doner
(fonksiyon şablonu) [edit]
iki araligin farkli oldugu ilk pozisyonu bulur
(fonksiyon şablonu) [edit]
iki kumenin elemanlarinin ayni olup olmadigini belirler
(fonksiyon şablonu) [edit]
belirli bir kriteri saglayan ilk elemani bulur
(fonksiyon şablonu) [edit]
belirli bir araliktaki son dizi elemanlari bulur
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir grup elemandan herhangi birinin ilk gectigi yeri bulur
(fonksiyon şablonu) [edit]
birbirinin ayni (ya da farkli bir iliskiyle iliskilendirilmis) iki komsu elemani bulur
(fonksiyon şablonu) [edit]
searches for a range of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
searches for a number consecutive copies of an element in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
Degistiren dizi islemleri
Defined in header <algoritma>
bir elemanlar araligini baska bir yere kopyalar
(fonksiyon şablonu) [edit]
(C++11)
belli bir sayida elemani baska bir yere kopyalar
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir dizi elemani ters sirada kopyalar
(fonksiyon şablonu) [edit]
(C++11)
moves a range of elements to a new location
(fonksiyon şablonu) [edit]
moves a range of elements to a new location in backwards order
(fonksiyon şablonu) [edit]
belli bir degeri araliktaki elemanlara atar
(fonksiyon şablonu) [edit]
belli bir sayida elemana bir degeri atar
(fonksiyon şablonu) [edit]
applies a function to a range of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
verilen bir araliktaki fonksiyonun aldigi degerleri doner
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir fonksiyonun n defa cagrilmasiyla olusan degerleri kaydeder
(fonksiyon şablonu) [edit]
removes elements satisfying specific criteria
(fonksiyon şablonu) [edit]
copies a range of elements omitting those that satisfy specific criteria
(fonksiyon şablonu) [edit]
replaces all values satisfying specific criteria with another value
(fonksiyon şablonu) [edit]
copies a range, replacing elements satisfying specific criteria with another value
(fonksiyon şablonu) [edit]
swaps the values of two objects
(fonksiyon şablonu) [edit]
swaps two ranges of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
swaps the elements pointed to by two iterators
(fonksiyon şablonu) [edit]
reverses the order elements in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
creates a copy of a range that is reversed
(fonksiyon şablonu) [edit]
rotates the order of elements in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
copies and rotate a range of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
randomly re-orders elements in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
removes consecutive duplicate elements in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
creates a copy of some range of elements that contains no consecutive duplicates
(fonksiyon şablonu) [edit]
Bolumleme islemleri
Defined in header <algorithm>
bir araligin verilen bir dogruluk ifadesiyle bolumlenip bolumlenmedigini belirler
(fonksiyon şablonu) [edit]
divides a range of elements into two groups
(fonksiyon şablonu) [edit]
copies a range dividing the elements into two groups
(fonksiyon şablonu) [edit]
divides elements into two groups while preserving their relative order
(fonksiyon şablonu) [edit]
locates the partition point of a partitioned range
(fonksiyon şablonu) [edit]
Siralama islemleri (siralanmis araliklarda)
Defined in header <algoritma>
(C++11)
checks whether a range is sorted into ascending order
(fonksiyon şablonu) [edit]
finds the largest sorted subrange
(fonksiyon şablonu) [edit]
sorts a range into ascending order
(fonksiyon şablonu) [edit]
sorts the first N elements of a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
copies and partially sorts a range of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
sorts a range of elements while preserving order between equal elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
partially sorts the given range making sure that it is partitioned by the given element
(fonksiyon şablonu) [edit]
Ikili arama islemleri (siralanmis araliklarda)
Defined in header <algoritma>
verilen degerden daha kucuk olmayan ilk elemana isaret eden bir ilerletici doner
(fonksiyon şablonu) [edit]
verilen degerden buyuk ilk elemandan baslayan bir ilerleyici (iterator) doner
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir elemanin belli bir aralikta var olup olmadigini belirler
(fonksiyon şablonu) [edit]
belli bir anahtara esit olan elemanlar dizisi doner
(fonksiyon şablonu) [edit]
Kume islemleri (siralanmis araliklarda)
Defined in header <algoritma>
merges two sorted ranges
(fonksiyon şablonu) [edit]
sirali iki araligi yerinde birlestirir
(fonksiyon şablonu) [edit]
eger bir kume bir baska kumenin altkumesiyse, dogru doner
(fonksiyon şablonu) [edit]
computes the difference between two sets
(fonksiyon şablonu) [edit]
computes the intersection of two sets
(fonksiyon şablonu) [edit]
computes the symmetric difference between two sets
(fonksiyon şablonu) [edit]
computes the union of two sets
(fonksiyon şablonu) [edit]
Heap islemleri
Defined in header <algoritma>
verilen bir araligin "max heap" olup olmadigini denetler
(fonksiyon şablonu) [edit]
"max heap" olan en buyuk alt araligi bulur
(fonksiyon şablonu) [edit]
creates a max heap out of a range of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
adds an element to a max heap
(fonksiyon şablonu) [edit]
removes the largest element from a max heap
(fonksiyon şablonu) [edit]
turns a max heap into a range of elements sorted in ascending order
(fonksiyon şablonu) [edit]
En kucuk/en buyuk islemleri
Defined in header <algoritma>
returns the larger of two elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
returns the largest element in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
returns the smaller of two elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
returns the smallest element in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
(C++11)
returns the larger and the smaller of two elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
returns the smallest and the largest element in a range
(fonksiyon şablonu) [edit]
eger bir aralik digerinden sozluksel olarak daha kucuk ise dogru doner
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir dizinin baska bir dizinin permutasyonu olup olmadigini belirler
(fonksiyon şablonu) [edit]
generates the next greater lexicographic permutation of a range of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
generates the next smaller lexicographic permutation of a range of elements
(fonksiyon şablonu) [edit]
Sayisal islemler
Defined in header <sayisal>
(C++11)
verilen araligi baslangic degerinden baslayarak artan degerlerle doldurur
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir elemanlar araligini toplar
(fonksiyon şablonu) [edit]
iki eleman araliginin icler carpimini hesaplar
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir araliktaki komsu elemanlarin farklarini hesaplar
(fonksiyon şablonu) [edit]
bir elemanlar araliginin kismi toplamini hesaplar
(fonksiyon şablonu) [edit]
C kitapligi
Defined in header <cstdlib>
tipi belirtilmemis bir elemanlar araligini siralar
(fonksiyon) [edit]
tanimlanmamis tipte bir eleman icin bir diziyi arastirir
(fonksiyon) [edit]