Ad alanları
Türevler
Eylemler

Algoritmalar kitaplığı

cppreference.com sitesinden
< cpp
 
 
 

Algoritmalar kitapligi, bir elemanlar araligi uzerinde islem yapan ve bir cok farkli amaca hizmet eden (or. arama, siralama, sayma, degistirme gibi) fonksiyonlar tanimlar. Elemanlar araligi [ilk, son) sagdan acik araligi olarak tanimlanmistir ve son eleman, isleme tabi tutulacak araligin en son elemanindan bir sonraki elemana isaret eder.

Konu başlıkları

Degistirmeyen dizi islemleri
Defined in header <algoritma>
(C++11)
(C++11)
(C++11)
bir elemanlar araligindaki tum, bir kisim veya hic biri icin bir dogruluk ifadesinin true dogru olup olmadigini denetler.
(function template) [edit]
bir fonksiyonu elemanlar araligindaki tum elemanlara uygular
(function template) [edit]
belirli bir kriteri saglayan eleman sayisini doner
(function template) [edit]
iki araligin farkli oldugu ilk pozisyonu bulur
(function template) [edit]
iki kumenin elemanlarinin ayni olup olmadigini belirler
(function template) [edit]
belirli bir kriteri saglayan ilk elemani bulur
(function template) [edit]
belirli bir araliktaki son dizi elemanlari bulur
(function template) [edit]
bir grup elemandan herhangi birinin ilk gectigi yeri bulur
(function template) [edit]
birbirinin ayni (ya da farkli bir iliskiyle iliskilendirilmis) iki komsu elemani bulur
(function template) [edit]
searches for a range of elements
(function template) [edit]
searches for a number consecutive copies of an element in a range
(function template) [edit]
Degistiren dizi islemleri
Defined in header <algoritma>
bir elemanlar araligini baska bir yere kopyalar
(function template) [edit]
(C++11)
belli bir sayida elemani baska bir yere kopyalar
(function template) [edit]
bir dizi elemani ters sirada kopyalar
(function template) [edit]
(C++11)
moves a range of elements to a new location
(function template) [edit]
moves a range of elements to a new location in backwards order
(function template) [edit]
belli bir degeri araliktaki elemanlara atar
(function template) [edit]
belli bir sayida elemana bir degeri atar
(function template) [edit]
applies a function to a range of elements
(function template) [edit]
verilen bir araliktaki fonksiyonun aldigi degerleri doner
(function template) [edit]
bir fonksiyonun n defa cagrilmasiyla olusan degerleri kaydeder
(function template) [edit]
removes elements satisfying specific criteria
(function template) [edit]
copies a range of elements omitting those that satisfy specific criteria
(function template) [edit]
replaces all values satisfying specific criteria with another value
(function template) [edit]
copies a range, replacing elements satisfying specific criteria with another value
(function template) [edit]
swaps the values of two objects
(function template) [edit]
swaps two ranges of elements
(function template) [edit]
swaps the elements pointed to by two iterators
(function template) [edit]
reverses the order elements in a range
(function template) [edit]
creates a copy of a range that is reversed
(function template) [edit]
rotates the order of elements in a range
(function template) [edit]
copies and rotate a range of elements
(function template) [edit]
randomly re-orders elements in a range
(function template) [edit]
removes consecutive duplicate elements in a range
(function template) [edit]
creates a copy of some range of elements that contains no consecutive duplicates
(function template) [edit]
Bolumleme islemleri
Defined in header <algorithm>
bir araligin verilen bir dogruluk ifadesiyle bolumlenip bolumlenmedigini belirler
(function template) [edit]
divides a range of elements into two groups
(function template) [edit]
copies a range dividing the elements into two groups
(function template) [edit]
divides elements into two groups while preserving their relative order
(function template) [edit]
locates the partition point of a partitioned range
(function template) [edit]
Siralama islemleri (siralanmis araliklarda)
Defined in header <algoritma>
(C++11)
checks whether a range is sorted into ascending order
(function template) [edit]
finds the largest sorted subrange
(function template) [edit]
sorts a range into ascending order
(function template) [edit]
sorts the first N elements of a range
(function template) [edit]
copies and partially sorts a range of elements
(function template) [edit]
sorts a range of elements while preserving order between equal elements
(function template) [edit]
partially sorts the given range making sure that it is partitioned by the given element
(function template) [edit]
Ikili arama islemleri (siralanmis araliklarda)
Defined in header <algoritma>
verilen degerden daha kucuk olmayan ilk elemana isaret eden bir ilerletici doner
(function template) [edit]
verilen degerden buyuk ilk elemandan baslayan bir ilerleyici (iterator) doner
(function template) [edit]
bir elemanin belli bir aralikta var olup olmadigini belirler
(function template) [edit]
belli bir anahtara esit olan elemanlar dizisi doner
(function template) [edit]
Kume islemleri (siralanmis araliklarda)
Defined in header <algoritma>
merges two sorted ranges
(function template) [edit]
sirali iki araligi yerinde birlestirir
(function template) [edit]
eger bir kume bir baska kumenin altkumesiyse, dogru doner
(function template) [edit]
computes the difference between two sets
(function template) [edit]
computes the intersection of two sets
(function template) [edit]
computes the symmetric difference between two sets
(function template) [edit]
computes the union of two sets
(function template) [edit]
Heap islemleri
Defined in header <algoritma>
verilen bir araligin "max heap" olup olmadigini denetler
(function template) [edit]
"max heap" olan en buyuk alt araligi bulur
(function template) [edit]
creates a max heap out of a range of elements
(function template) [edit]
adds an element to a max heap
(function template) [edit]
removes the largest element from a max heap
(function template) [edit]
turns a max heap into a range of elements sorted in ascending order
(function template) [edit]
En kucuk/en buyuk islemleri
Defined in header <algoritma>
returns the larger of two elements
(function template) [edit]
returns the largest element in a range
(function template) [edit]
returns the smaller of two elements
(function template) [edit]
returns the smallest element in a range
(function template) [edit]
(C++11)
returns the larger and the smaller of two elements
(function template) [edit]
returns the smallest and the largest element in a range
(function template) [edit]
eger bir aralik digerinden sozluksel olarak daha kucuk ise dogru doner
(function template) [edit]
bir dizinin baska bir dizinin permutasyonu olup olmadigini belirler
(function template) [edit]
generates the next greater lexicographic permutation of a range of elements
(function template) [edit]
generates the next smaller lexicographic permutation of a range of elements
(function template) [edit]
Sayisal islemler
Defined in header <sayisal>
(C++11)
verilen araligi baslangic degerinden baslayarak artan degerlerle doldurur
(function template) [edit]
bir elemanlar araligini toplar
(function template) [edit]
iki eleman araliginin icler carpimini hesaplar
(function template) [edit]
bir araliktaki komsu elemanlarin farklarini hesaplar
(function template) [edit]
bir elemanlar araliginin kismi toplamini hesaplar
(function template) [edit]
C kitapligi
Defined in header <cstdlib>
tipi belirtilmemis bir elemanlar araligini siralar
(function) [edit]
tanimlanmamis tipte bir eleman icin bir diziyi arastirir
(function) [edit]