Ad alanları
Türevler
Eylemler

C ve C++ Referansı

cppreference.com sitesinden

C++ referansı
C++98, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20

Dil

Başlık dosyaları (Headers)

Named requirements

Dil desteği kitaplığı

Konseptler Kitaplığı (C++20)

Hata tanılama kitaplığı

General utilities library

Smart pointers and allocators
Tarih ve saat
Function objects  −  hash (C++11)
String conversions (C++17)
Utility functions
pair  −   tuple (C++11)
optional (C++17)  −  any (C++17)
variant (C++17)

Strings library

basic_string
basic_string_view (C++17)
Null-terminated strings:
   byte  −   multibyte  −   wide

Taşıyıcılar (Containers) kitaplığı

array (C++11)  −  vector
map  −  unordered_map (C++11)
priority_queue  −  span (C++20)
Other containers:
   sequence   −   associative
   unordered associative  −   adaptors

Yineleyiciler (Iterators) kitaplığı

Algoritmalar kitaplığı

Numerics library

Giriş/Çıkış kitaplığı

Yerelleştirme kitaplığı

Düzenli ifadeler (RegExp) kitaplığı (C++11)

Atomik işlemler kitaplığı (C++11)

atomic  −  atomic_flag

İş parçacığı desteği kitaplığı (C++11)

Dosya sistemi kitaplığı (C++17)

Technical specifications

   Standart kitaplık uzantıları  (library fundamentals TS)
   Standart kitaplık uzantıları v2  (library fundamentals TS v2)

   Paralelizm kitaplığı uzantıları  (parallelism TS)
   Eşzamanlılık kitaplığı uzantıları  (concurrency TS)
   Concepts  (concepts TS)
   Ranges  (ranges TS)
   Transactional Memory  (TM TS)
Feature Test Recommendations

Harici bağlantılar  −  Non-ANSI/ISO Libraries  −  Index  −  std Symbol Index

C referansı
C89, C95, C99, C11, C17

Dil

Başlıklar

Type support

Program utilities

Variadic functions

Error handling

Dynamic memory management

Date and time utilities

Strings library

Null-terminated strings:
   byte  −   multibyte  −   wide

Algorithms

Numerics

Input/output support

Localization support

Atomic operations library (C11)

Thread support library (C11)

Technical specifications

   Dynamic memory extensions  (dynamic memory TR)
   Floating-point extensions, Part 1  (FP Ext 1 TS)
   Floating-point extensions, Part 4  (FP Ext 4 TS)

External Links  −  Non-ANSI/ISO Libraries  −  Index  −  Symbol Index
Haberler
  • 18 Temmuz 2013: Turkce yerellestirme calismalari tekrar baslatildi.
  • 6 Haziran 2013: Ingilizce surumunde C++03 ve C++11 standart kitapliklari tamamen belgelendirildi.